Naszym zamiarem jest promocja wybranych, pięknych i ciekawych polskich zabytków. Wybranych spośród dobrze zachowanych, trwających na swych pierwotnych miejscach bądź/i rytualnie funkcjonujących, nie skostniałych, „żywych”. Zabytków mało znanych w Polsce, a w świecie zupełnie nieznanych. Na początek z terenu Małopolski.

Promocję rozumiemy jako prezentowanie koncepcji i form oraz przybliżenie symbolicznych, ideowych treści wkomponowanych przez niegdysiejszych twórców w ich dzieła. Także jako pomoc w dotarciu do danych zabytków, do ich – także dosłownie – wnętrz, a więc i do miejscowości, w których się znajdują.

Mamy na uwadze turystów pragnących głębiej poznać zabytki i miejsca, do których świadomie lub przypadkiem docierają. Także przybyszów zza granicy, których pojawia się w ostatnich latach - przede wszystkim w Krakowie - coraz więcej. Są ciekawi naszego kraju, naszej tradycji, kultury, przeszłości. Wiemy, że trafią w Krakowie na Wawel, Kazimierz, na Rynek i do kościoła Mariackiego, że zostaną zawiezieni do Wieliczki i do Oświęcimia, i ewentualnie skierowani na taki czy inny szlak, na którym często trafią na zamknięte drzwi. Chcemy takim poznawaczom naszego kraju wyjść naprzeciw, jedne drzwi im otwierając, inne wskazując, a oboje odsłaniając, przemyślnie ukierunkowując ich kroki, często stawiane na oślep. Chcemy pokazać im nasze dawne, kształtne, piękne, mocne i mądre, przesłonięte współczesnym chaosem pośpiesznego życia ideowe i artystyczne korzenie, a przy okazji promować Polskę dzisiejszą z jej lokalnym biznesem, hotelami i restauracjami.

Ponieważ mamy świadomość przedstawiania Polski nieznanej, hasłem naszym jest: „Polska – terra incognita”; ponieważ odsłaniamy tajemnice niewidoczne na pierwszy rzut oka, mottem naszym są słowa angielskiego uczonego E. Gombricha: „każdy widzi to, co wie”.

Planujemy działania na kilku przeplatających się ze sobą ścieżkach:

  1. tworzenie witryny internetowej, w której każdy monumentalny zabytek będzie dokładnie pokazany i wyjaśniony, a z czasem okoliczny biznes zareklamowany (na początek wersja polska: www.polska-terraincognita.pl, a po niej angielska: www.poland-terraincognita.pl, i następne); w witrynie tej zamieszczać będziemy także krótsze opisy nieznanych a ciekawych zabytków ruchomych: już przedstawiamy średniowieczne witraże z kościoła Mariackiego i właśnie zidentyfikowany wspaniały „Autoportret w czerwonej czapce” Jana Matejki, oczywiście w linku „KRAKÓW”;
  2. wydawanie drukiem bogato ilustrowanych (zdjęciami prezentującymi nie tyle malowniczość dzisiejszego widoku co ukazującymi zamysł niegdysiejszego artysty – twórcy danego dzieła), wielostronicowych, albumowych folderów przedstawiających szczegółowo (ale tylko w tym co istotne i ważne) dany zabytek;
  3. edytowanie drobnych, kilkustronicowych broszur o tych samych zabytkach; broszury te będą mogły być rozdawane w celach reklamowych w biurach turystycznych, w hotelach, na dworcach i lotniskach, także w lokalnych urzędach, w gminach, na terenie których obiekty się znajdują i, oczywiście, na miejscu – w samych zabytkach lub przy nich;
  4. w końcowej fazie naszych działań w województwie małopolskim mamy zamiar przygotować i zorganizować trasę, ofertę turystyczną, z objazdem wszystkich wybranych zabytków (których jak się zdaje będzie niewiele ponad dziesięć);
  5. jeśli wszystko to nam się uda – dzięki dotacjom i sponsorom, bo jak inaczej – urzeczywistnić, to następnie zajmiemy się w podobny sposób zabytkami z innych części Polski.